NEFROTSKI SINDROM

Nefrotski sindrom

Nefrotski sindrom je bolest karakterizirana pojačanim gubljenjem proteina mokraćom. Kao uzroci se navode razni glomerulonefritisi (upale i oštećenja osnovne funkcionalne sastavnice bubrega), neke sistemske bolesti poput sistemskog eritemskog lupusa i šećerne bolesti te zarazne bolesti poput one uzrokovane streptokokom te nekih lijekova.

Klinički rečeno, osnovno obilježje nefrotskog sindroma su edemi (otekline), koji se najprije pojavljuju oko očiju, a kasnije se mogu i proširiti. Može doći do pada tlaka te nesvjestice, zatajivanja bubrega te povećane sklonosti zgrušavanju, te pojačane sklonosti infekcijama.

Uobičajena je terapija za nefrotski sindrom je uglavnom simptomatska, što znači da se nastoje liječiti simptomi i trenutne tegobe pacijenta, no ne zna se uzrok te uzročno liječenje uobičajeno nije moguće.

Naš pristup

Našom terapijom (odgovarajuća prehrana i korištenje ECV-a – Ekstrakta crnog vina) redovito postižemo sjajne rezultate kod nefrotskog sindroma.

dr. Massimo Despot: 099/3828-463
dr. Đuro Despot: 099/3828-461
Nataša Despot: 099/3828-498
Fiksni tel: 051/ 624-651
E-mail: eliksirdespot@gmail.com